Donateur worden van ’t Gilde Haaksbergen

’t Gilde Haaksbergen is een door de belastingdienst
erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Middels een onderzoek daartoe in 2016 is het ANBI schap van ‘t Gilde nogmaals bevestigd.
Indien u als donateur een contract (kan onder bepaalde voorwaarden
beëindigd worden) voor minimaal 5 jaar aangaat, is een donatie aan ‘t
Gilde voor 100% aftrekbaar. Van elke euro ontvangt u dus het
percentage van uw belastingschaal (37.10 of 49.5 , indien 65+ is
dat 19.2, 37.1 of 49.5) terug. Zie de bijlage voor een voorbeeld
van het contract.


Bij een contract voor minder dan vijf jaar of een eenmalige storting is
uw donatie, binnen de daarvoor geldende grenzen (o.a. 1% drempel),
natuurlijk ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Een donatie aan ‘t Gilde betekent dat we meer kunnen doen voor de
plaatsgenoten met een kleine beurs.
De minimale donatie is 10 euro per jaar. Vanaf 25 euro (meer mag
natuurlijk ook) wordt u regelmatig op de hoogte gesteld van
informatie betreffende ‘t Gilde.
Vanaf 48 euro kan de donatie eventueel per maand (4 euro per maand)
worden geïnd.