Klussendienst

Hulp nodig in huis of tuin, ’t Gilde verzorgt kleine klussen in en rond het huis, voor mensen die niet meer in staat zijn deze zelf te doen en niet financieel bij machte zijn deze te laten doen. Hiervoor kan men bij de Noaberpoort een aanvraag indienen voor hulp.

Gedacht moet worden aan klusjes in het huis als er dingen onverhoeds stuk zijn gegaan of aanpassingen in het huis om langer in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Ook als de tuin voor u een hele klus wordt kunnen de vrijwilligers van ’t Gilde u helpen uw tuin weer netjes in orde te maken.

De voorwaarden zijn wel dat de klus via de Noaberpoort moet worden aangevraagd, waarna een van de coördinatoren van ’t Gilde komt kijken of het een reële (zie ook de voorwaarden die in het aanvraagformulier zijn opgenomen) klus voor ’t Gilde is. De klus kan uit één of meerdere dagdelen bestaan en de klus mag over het algemeen niet meer dan 3 dagdelen duren. (één dagdeel is maximaal 3 uur). Ook geeft de coördinator aan wat de kosten zullen zijn.

Deze Noaberpoort bevindt zich in het Gemeentehuis en is alleen ‘s ochtends te bereiken van 08.30 – 11.30 uur. Telefoon Noaberpoort: 053-573 45 67

Voor de coördinatoren binnen deze dienst zie Contacten

Vanaf januari 2024 wordt het volgende aangepast:

De vergoeding bedraagt vanaf 1-1-2024: €15 per dagdeel.

 • Voorwaarden: zie de vragen die op het aanvraagformulier worden gesteld.
 • Met ingang van 2024 wordt de eigen verklaring vervangen door een inkomensverklaring van de belastingdienst.
 • Bij aanmelding bij de Noaberpoort dient u deze verklaring te overleggen in een gesloten envelop. Deze envelop wordt alleen geopend door de heer Harmsen, de ouderenwerker van de Noaberpoort, hij beoordeelt de gegevens.
  Bij een akkoord geeft hij dit door aan de gastvrouwen en ’t Gilde.
  Hij zal de gegevens op een beveiligde manier opslaan.
 • Wij adviseren de inkomensverklaring al beschikbaar te hebben voordat u het aanvraagformulier invult. Het is dan mogelijk vast te stellen of u aan de inkomenseisen voldoet. (zie daartoe ook punt inkomen).
 • Hoe komt u aan een inkomensverklaring? U kunt dat via internet gratis aanvragen bij de belastingdienst. Wellicht kunnen uw kinderen u daarbij helpen. Anders bent u van harte welkom bij de Formulierenbrigade die u maandag en donderdagochtend van 10 t/m 12 uur kan helpen op de Noaberpoort.
 • In 2024 gaat het om de inkomensverklaring over 2022. In 2025 vragen we dan om de inkomensverklaring over 2023.
 • Inkomen: Daartoe hanteren we als norm 120 % van het sociaal minimum, voor een alleenstaande is dat € 20.000 bruto. en voor een huishouden twee personen € 25.000 bruto. Als u onder de gemeentelijke bijstandsregeling valt, is uw inkomen bij de gemeente bekend en hoeft u dus geen inkomensverklaring te overleggen.
  Met een hoger inkomen kunt u geen gebruik maken van de diensten van de klussendienst. Spaargeld en vermogen worden buiten beschouwing gelaten.

Voor- en na die tijd.