Klussendienst

Het gaat hierbij om kleine klussen in en om het huis. Mensen, die niet in staat zijn zelf de klus te doen en bovendien financieel niet bij machte zijn een beroep te doen op aannemer, hovenier etc., kunnen in principe bij de klussendienst aankloppen. De klussen moeten in principe minder dan 3 uur duren. Aan de hand van een aanvraagformulier beoordeeld de Noaberpoort of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet en dus hulp van ’t Gilde kan  worden verwacht. Het formulier kan worden aangevraagd en ingeleverd bij de Noaberpoort

Medewerkers van het Gilde aan het werk in een tuin.

Deze bevindt zich in het Gemeentehuis en is alleen ‘s ochtends te bereiken van 08.30 – 12.30 uur

Telefoon Noaberpoort: 053 – 573 45 89

Tegen een geringe vergoeding van € 10,00 per dagdeel wordt de klus dan uit gevoerd.

Voor de coördinatoren binnen deze dienst zie Contacten

Voor en na die tijd.