Workshop “ Insectenhotel “ bij ’t Saalmerink.

In onze eigen werkplaats hadden onze vrijwilligers deze workshop voorbereid, en tezamen met de benodigde materialen en gereedschappen, zijn ze toen naar ’t Saalmerink gereden.

Daar werden ze ontvangen door de zes enthousiaste deelnemers. Ondanks de beperkingen, die sommige deelnemers hadden, ging iedereen met volle moed aan de slag. Uiteindelijk heeft elke deelnemer, tezamen met de vrijwilligers, een prachtig “ Insectenhotel “ gemaakt.

 Alle zes deelnemers konden eind van de middag terugkijken op een geweldige mooie middag, waarbij de glimlach op hun gezichten liet zien dat ze er zeer van genoten hebben. Na het drinken van een glaasje …………. gingen onze vrijwilligers weer met een voldaan gevoel naar hun eigen huis terug. 

Zo hebben zowel onze vrijwilligers, als ook de deelnemers, genoten van een leuke workshop. “ Dit is voor herhaling vatbaar ” is voor deze middag van toepassing! 

Team ‘t Gilde