Rabo Club Support Actie

Tijdens een goed bezochte Repair Café zitting van woensdag 3 november jl. werden we verblijd met een bezoek van Ellen Volker, medewerkster van Rabo Bank Enschede-Haaksbergen, die ons namens de Rabo een cheque overhandigde van  1.210,61 euro. 

Het bedrag is de opbrengst van de Rabo Club Support Actie welke jaarlijks wordt gehouden om clubs een steuntje in de rug geven. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.  


Wij willen ieder die op `t Gilde zijn stem heeft uitgebracht heel hartelijk bedanken. 

Het geld is een welkome aanvulling en zal worden gebruikt ter ondersteuning van de workshops en de verdere activiteiten die ´t Gilde aan het ontwikkelen is.