Welkom bij ’t Gilde Haaksbergen

Attentie

Aan alle vrijwilligers van het Gilde en tevens alle externe gebruikers van de hobbywerkplaats, deelnemers aan cursussen en  workshops.

Betreft:

Maatregelen in verband met het coronavirus

 

DE KLUSSENDIENST

Het tuinonderhoud door ’t Gilde start weer vanaf 6 juni 2020.

De vrijwilligers van de Klussendienst ’t Gilde in Haaksbergen zullen hun dienstverlening voor wat betreft het tuinonderhoud weer starten in de 2e week van juni 2020.

Zo’n drie maanden heeft ‘t Gilde stilgelegen vanwege het coronavirus. Het tuinonderhoud is het eerste onderdeel dat weer kan starten.

De vrijwilligers kunnen dan buiten blijven en op afstand van de hulpvragers.

Dat er de nodige maatregelen in acht genomen moeten worden staat vast; de veiligheid van de vrijwilligers en klanten  is immers zeer van belang.

De mensen van ’t Gilde houden zich aan de voorschriften van het RIVM, zijn zelf niet ziek en komen niet binnen, ook niet voor een kopje koffie.

Het betreft alleen nog maar het tuinonderhoud, er kan nog geen sprake zijn van binnenhuis-klussen.

U kunt uw tuinklussen nu weer aanmelden bij de Noaberpoort tel: 053-5734589 op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur.


HOBBYWERKPLAATS

De Hobbywerkplaats zal met ingang van 14 juli 2020 slechts voor eigen vrijwilligers opengesteld worden.  Dit geldt dan op enkele dagdelen. Verder blijft de Hobbywerkplaats tot nader order nog gesloten. Er zullen ook geen workshops kunnen worden gehouden.

REPAIR CAFÉ

 Repair Café  vanaf 1 juli 2020 weer geopend”…. echter:

VOORLOPIG BLIJFT HET EEN REPAIR CAFE OP AFSPRAAK

ÉÉN KEER PER  14  DAGEN ZIJN WIJ NU OPEN.

23 September AFGELAST!!

Voorlopig kun je één keer in de 14 dagen op de woensdagmorgen reparaties in de Hobbywerkplaats van ’t Gilde aan de Industriestraat laten uitvoeren.

Daarvoor bel je 06-12590615 op de dinsdagmiddag voorafgaand aan de zitting tussen 13.00 en 17.00 uur met het repair café.

Alleen aangemelde klanten worden toegelaten of schuiven door naar een volgende zitting. Door de nog steeds van kracht zijnde RIVM-maatregelen moeten wij rekening houden met de 1,5 meter afstand en mogen zowel klanten als vrijwilligers geen lichamelijke klachten hebben, die duiden op een coronavirus besmetting.

Om de 1,5 meter afstand goed na te leven beperken wij het aantal reparateurs op maximaal 6 vrijwilligers.

Dat betekent automatisch, dat er steeds maar 6 klanten tegelijk kunnen worden geholpen.

Op de volgende data is het repair café geopend:

  • Woensdag 23 september 2020 van 9.00 tot 12.00 uur.   AFGELAST!!!!!
  • Woensdag 7 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag 21 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag 4 november 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag 18 november 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag 2 december 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag 16 december 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag 30 december 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. 

De afspraak maken kan alleen op de dinsdagmiddagen voorafgaande aan de openstellingen tussen 13.00 en 17.00 uur op:  06-12590615.

Op andere momenten zijn wij als repair café niet bereikbaar! Er kan ook niet op tel. 06-1259615 worden ingesproken!

In noodgevallen is het mobiele nummer van de coördinator bereikbaar! Tel. 06-10829878.

Het bestuur van ’t Gilde (26 augustus 2020)

 


 

Om snel iets te vinden kijk op de Sitemap

 

 

Comments are closed.