Welkom bij ’t Gilde Haaksbergen

 

Attentie

Aan alle vrijwilligers van het Gilde en tevens alle externe gebruikers van de hobbywerkplaats, deelnemers aan cursussen en  workshops.

Betreft:

Vervolgstappen in verband met het Coronavirus

DE KLUSSENDIENST

Het tuinonderhoud door ’t Gilde start weer vanaf 6 juni 2020.

De vrijwilligers van de Klussendienst ’t Gilde in Haaksbergen zullen hun dienstverlening voor wat betreft het tuinonderhoud weer starten in de 2e week van juni 2020.

Zo’n drie maanden heeft ‘t Gilde stilgelegen vanwege het Corona-virus. Het tuinonderhoud is het eerste onderdeel dat weer kan starten.

De vrijwilligers kunnen dan buiten blijven en op afstand van de hulpvragers.

Dat er de nodige maatregelen in acht genomen moeten worden staat vast; de veiligheid van de vrijwilligers en klanten  is immers zeer van belang.

De mensen van ’t Gilde houden zich aan de voorschriften van het RIVM, zijn zelf niet ziek en komen niet binnen, ook niet voor een kopje koffie.

Het betreft alleen nog maar het tuinonderhoud, er kan nog geen sprake zijn van binnenhuis-klussen.

U kunt uw tuinklussen nu weer aanmelden bij de Noaberpoort tel: 053-5734589 op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

HOBBYWERKPLAATS

De Hobbywerkplaats zal met ingang van 14 juli 2020 slechts voor eigen vrijwilligers opengesteld worden.  Dit geldt dan op enkele dagdelen. Verder blijft in ieder geval nog tot 1 september 2020 de Hobbywerkplaats nog gesloten. Er zullen ook nog geen workshops kunnen worden gehouden.

REPAIR CAFÉ

 “Repair Café  1 juli 2020 weer geopend”.

Het Repair Café In de hobby-werkplaats van ‘t Gilde gaat op 1 juli  2020 weer open.

In verband met de corona-crisis hebben wij met het repareren van defecte apparaten ook te maken met de RIVM-maatregelen.

Zo moeten wij rekening houden met de 1,5 meter afstand en mogen zowel klanten als vrijwilligers geen lichamelijke klachten hebben, die duiden op een covid19-besmetting.

Om de 1,5 meter afstand goed na te leven beperken wij het aantal reparateurs op maximaal 6 vrijwilligers.

Dat betekent automatisch, dat er steeds maar 6 klanten tegelijk kunnen worden geholpen.

 Om niet een te grote toeloop op een bepaald moment te krijgen, hebben wij afgesproken, dat iedere klant op de dag vóór de zitting (in dit geval 30 juni) tussen 13.00 en 17.30 uur onder nummer 06-12590615 contact op kan nemen met één van onze intake-dames. Alleen aangemelde klanten worden toegelaten of schuiven door naar een volgende zitting, die voorlopig elke 14 dagen wordt gehouden.”

Het bestuur van ’t Gilde (27 juni 2020)

 


 

Om snel iets te vinden kijk op de Sitemap

 

 

Comments are closed.