Vrijwilligersprijs 2011Web Analytics

Alle activiteiten van Het Gilde hebben geresulteerd in de toekenning van de

Vrijwilligersprijs 2011

door het gemeentebestuur van Haaksbergen.

Het is de bekroning op het vrijwilligerswerk dat is verricht ten behoeve van de burgers van Haaksbergen.

De vrijwilligersprijs is een grote stimulans om hiermee enthousiast door te gaan.

 

Comments are closed.