Vogelhuisjes workshop

Op 24 mei vond de “Vogelhuisjes Workshop” plaats in de hobbywerkplaats van het gilde.

Na een introductie werd er volop getimmerd en geschuurd.

Een impressie: