Stichting Gilde NederlandWeb
Analytics


Gilden zijn organisaties van mensen die hun kennis en ervaring belangeloos en informeel overdragen aan anderen. Particulieren, non-profitorganisaties en beginnende ondernemers kunnen gratis gebruik maken van hun diensten. Deze formule levert een positieve bijdrage aan de samenleving. Enerzijds kunnen velen gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen, anderzijds blijven deze zelf maatschappelijk actief en betrokken. In Nederland zijn ongeveer 65 Gilden actief. Zie ook:

Comments are closed.