Gilde HaaksbergenWeb Analytics


Op maandag 29 september 1992 ging het Gilde van start met een werkgroep bestaande uit Agnes Veldhuis, Anton Uiterweerd, Theo Koenraads, Jan Zwiep en Karin de Jager namens het Iemenschoer. Zij hebben een kaartenbak opgezet van hulpaanbieders en adviseurs. Wij waren op dat moment het grootste expertisebureau van Haaksbergen. Elke week werd er een spreekuur gehouden voor de aanvragers van hulp of advies. Na beoordeling van de aanvraag werden de aanvragers in contact gebracht met onze vrijwillige hulpaanbieders en adviseurs. Doordat er steeds meer senioren kleiner gingen wonen nam de behoefte toe aan een werkplaats waar iedereen zijn hobbywerkzaamheden kon uitoefenen. Dankzij een gift van het Koningin Juliana Welzijnfonds en de gedeeltelijke beschikking over de werkplaats van de woningbouwvereniging Lucht en Licht (thans Domijn) kon deze op 28 februari 2001 door de burgemeester worden geopend. Thans is de Hobbywerkplaats gevestigd in een ruimte van Reinaerdt Deuren aan de Industriestraat 51. Hierna ontstond een derde activiteit namelijk een Technische Hulpdienst voor mensen met een kleine beurs. Om al deze activiteiten goed te kunnen begeleiden zijn we op 14 januari 2001 een stichting geworden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In september 2006 werd, voorlopig als laatste activiteit, een computercursus voor ouderen gestart in samenwerking met het Assink Lyceum. Leerlingen gaven, als invulling van hun maatschappelijke stage, computerlessen aan senioren. Deze activiteit werd in 2014 gestopt. Ook houden wij ons bezig workshops Electronica voor de jeugd van 9 tot 13 jaar.

Eén maal per maand wordt er een z.g. Repair Café  georganiseerd in de hobbywerkplaats aan de Industriestraat. Zie onder ‘Bestuur en Contact‘ voor het adres.

Het Gilde telt ongeveer 50 vrijwilligers, dit is inclusief bestuur en coördinatoren.

Comments are closed.