AdviesWeb Analytics


Advies-02Dit onderdeel omvat het belangeloos en kosteloos adviseren aan een ieder, die hierom vraagt. Vrijwilligers op velerlei gebied staan klaar om op nagenoeg alle gebieden advies of antwoord te geven. De laatste jaren was dit voornamelijk op het gebied van computerhulp. Een afzonderlijke coördinator  kennen wij hierbij niet, maar vragen kunnen rechtstreeks aan het secretariaat van het Gilde gesteld worden:

Secretaris

 

Comments are closed.