Nuttige interne workshop ’t Gilde voor vrijwilligers

Op zaterdagmorgen 15 februari 2020 hebben een 3-tal specialisten van ’t Gilde aan een groep belangstellende vrijwilligers binnen ’t Gilde een soort workshop gehouden. In deze workshop werd uitleg gegeven over hoe (tuin-)gereedschap het beste kan worden geslepen.
Zowel theoretisch als praktisch hebben de vrijwilligers kennis kunnen maken met de verschillende mogelijkheden om gereedschap veilig en goed te kunnen slijpen. De reden van deze workshop was tweeërlei, nl.:

  1. Meer vrijwilligers klaarstomen om hulp te bieden bij het slijpen en
  2. Voorkomen, dat op een verkeerde manier wordt geslepen.

We kunnen de conclusie trekken, dat aan beide doelstellingen is voldaan.
Door deze workshop heeft ’t Gilde voor de speciale actie in de maand maart

op de vier zaterdagen (7, 14, 21 en 28 maart) voldoende vrijwilligers om hulp te bieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.