Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Vervolgstappen in verband met het Coronavirus

  

DE KLUSSENDIENST

Het tuinonderhoud door ’t Gilde start weer vanaf 6 juni 2020.

De vrijwilligers van de Klussendienst ’t Gilde in Haaksbergen zullen hun dienstverlening voor wat betreft het tuinonderhoud weer starten in de 2e week van juni 2020.

Zo’n drie maanden heeft ‘t Gilde stilgelegen vanwege het Corona-virus. Het tuinonderhoud is het eerste onderdeel dat weer kan starten.

De vrijwilligers kunnen dan buiten blijven en op afstand van de hulpvragers.

Dat er de nodige maatregelen in acht genomen moeten worden staat vast; de veiligheid van de vrijwilligers en klanten  is immers zeer van belang.

De mensen van ’t Gilde houden zich aan de voorschriften van het RIVM, zijn zelf niet ziek en komen niet binnen, ook niet voor een kopje koffie.

Het betreft alleen nog maar het tuinonderhoud, er kan nog geen sprake zijn van binnenhuis-klussen.

U kunt uw tuinklussen nu weer aanmelden bij de Noaberpoort tel: 053-5734589 op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

HOBBYWERKPLAATS

De Hobbywerkplaats zal voorlopig, in ieder geval nog tot 1 september 2020 gesloten blijven. Het is niet haalbaar om te voldoen aan de door de overheid gestelde veiligheidsmaatregelen. Er zullen ook nog geen workshops kunnen worden gehouden.

REPAIR CAFÉ

 We hebben van Repair Café Nederland informatie gekregen hoe om te gaan met het wel of niet houden van zittingen voor het plaatselijke Repair Café.

Zie voor meer informatie Repair Café Agenda

Comments are closed.