Opzet en achtergrond Repair CaféWeb Analytics


A3 poster-kop

Opzet

In het Repair Café kunnen kapotte spullen die anders zouden worden weggegooid een tweede leven krijgen. Er zitten in het Repair Café vrijwilligers van het Gilde Haaksbergen klaar die (kleine) reparaties kunnen uitvoeren zodat het gerepareerde artikel misschien nog een paar jaartjes mee kan. Hierbij valt te denken aan kleine elektrische apparaten zoals een broodrooster of een ander apparaat met een stekker, maar ook een fiets of een trui pakken wij graag aan.

Door spullen te repareren hoeven ze niet te worden weggegooid en worden er niet onnodig grondstoffen gebruikt en verspild. Ze krijgen een tweede leven.
Door te repareren hoeven er (nog) geen nieuwe spullen te worden aangeschaft en dat scheelt in kosten en milieu. Dat is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een laag inkomen.

De formule

De formule is eenvoudig. Kleine reparaties worden ter plekke door vrijwilligers uitgevoerd en zijn gratis. Te vervangen onderdelen zijn voor rekening  van de klant. Deze schaft de onderdelen zelf aan, het liefst bij een plaatselijke winkelier. Denk hierbij aan b.v.

‘Electro World’ Breukers of Plenty-Parts of een van de andere technische leveranciers. Als het onderdeel er is kan het in het Repair Café worden gemonteerd. ‘Klanten’  worden in de gelegenheid gesteld een vrijwillige bijdrage in de fooienpot te deponeren. Dat is echter nadrukkelijk geen verplichting!

Grote spullen zoals wasmachines, fauteuils en dergelijke kunnen niet in het Repair Café worden gerepareerd doordat dit bijvoorbeeld langer dan één uur in beslag gaat nemen of  het benodigde gereedschap niet ter plekke aanwezig is. Deze klussen worden doorverwezen naar de hobby-werkplaats aan de Industriestraat. Daar wordt max. één dagdeel, dat is 3 uur, aan de klus besteed. Daarvoor wordt € 2,50 in rekening gebracht.  Dit wel graag na vooraf overleg.

Natuurlijk kan er ook ter plekke alleen advies worden ingewonnen bij de aanwezige vrijwilligers van Het Gilde . 

 

Initiatiefnemers

De ‘Lions Club Haaksbergen’ heeft dit initiatief genomen in het kader van hun 25 jarig bestaan. In dat kader is besloten om in het seizoen 2014 – 2015 25 verschillende activiteiten te organiseren. De opzet van een Repair Café is één van die activiteiten. De bijdrage van de Lions Club aan het Repair Café is meerledig. Met het Gilde Haaksbergen is afgesproken dat zij voor de jaren 2015, 2016 en 2017 garant staan voor maximaal € 1000,- onkosten. Daarmee is er een redelijke garantie dat het Repair Café Haaksbergen ook kan draaien. De samenwerking met het Gilde Haaksbergen om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen is ingegeven door twee belangrijke doelstellingen die voor beide partijen belangrijk zijn: duurzaamheid en ondersteuning van mensen die het financiëel niet breed hebben. Het Kulturhus onderschrijft deze doelstellingen.

Het Repair Café wordt met ingang van april 2016 in de hobby werkplaats aan de Industriestraat gehouden.

 Wanneer

Het wordt in eerste instantie 12 keer per jaar georganiseerd. De organisatie heeft er voor gekozen om het Repair Café te organiseren op iedere eerste woensdagochtend van de maand van 9.00 tot 12.00 uur. Het moet gezien worden als een aanvulling op de hobby-werkplaats van het Gilde. Het levert tevens een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Mensen ontmoeten er  elkaar. In andere Repair Café’s in Nederland is de ervaring dat er verbanden ontstaan waar mensen elkaar helpen en over en weer klusjes voor elkaar opknappen.

 

Er zijn vele Repair Cafés in Nederland. Ga daarvoor ook eens kijken op:

Repair Café Nederland.

Daar is ook nog meer achtergrond informatie te vinden.

 Repaircafe flyer 2016

 

 

Comments are closed.