Klussendienst in Corona tijd

Stappen in verband met het coronavirus

 

DE KLUSSENDIENST

Het tuinonderhoud door ’t Gilde start weer vanaf 6 juni 2020.

De vrijwilligers van de Klussendienst ’t Gilde in Haaksbergen zullen hun dienstverlening voor wat betreft het tuinonderhoud weer starten in de 2e week van juni 2020.

Zo’n drie maanden heeft ‘t Gilde stilgelegen vanwege het Corona-virus. Het tuinonderhoud is het eerste onderdeel dat weer kan starten.

De vrijwilligers kunnen dan buiten blijven en op afstand van de hulpvragers.

Dat er de nodige maatregelen in acht genomen moeten worden staat vast; de veiligheid van de vrijwilligers en klanten  is immers zeer van belang.

De mensen van ’t Gilde houden zich aan de voorschriften van het RIVM, zijn zelf niet ziek en komen niet binnen, ook niet voor een kopje koffie.

Het betreft alleen nog maar het tuinonderhoud, er kan nog geen sprake zijn van binnenhuis-klussen.

U kunt uw tuinklussen nu weer aanmelden bij de Noaberpoort tel: 053-5734589 op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

 

Protocol Corona

Klussendienst gilde Haaksbergen
Algemeen:
 Houd 1,5 meter afstand tot de klant
 Maximaal 3 personen bij de klus.( 1 persoon)
 Vrijwilliger is vrij van klachten: Bij hoesten, niezen etc. Blijf thuis Coördinatoren:
 Er worden alleen maar klussen buitens huis uitgevoerd.
 De Naoberpoort is dagelijks gesloten.
 Maak telefonische afspraak met Naoberpoort of er aanvragen zijn.
 Maak een afspraak om eventueel de klus bij Naoberpoort op te halen.
 Neem contact op met de aanvrager(ster) om de klus op te nemen.
 Vraag of ze grieperig zijn of verkouden.
 Vraag de handtekening op het formulier en de betaling eventueel in een enveloppe.
 Geef aan dat de uitvoerder niet binnen komt en met eigen gereedschap werkt.
 Zoek een vrijwilliger voor de opgenomen klussen.

Uitvoering door vrijwilliger:
 Maak telefonisch afspraak met de klant.
 Bel aan en neem 1,5 meter afstand tot de deur
 Geef klant aan dat je geen koffie zult gebruiken
 Geef aan dat je geen gebruik maakt van toilet
 Neem de klus door met de klant
 Voer de klus uit met eigen gereedschap
 Spreek na afloop de uitvoering van de klus door met de klant

Rest afhandeling identiek aan normale procedure.

Comments are closed.