Hoe werkt de Klussendienst?


Web Analytics

Het gaat hierbij om kleine klussen in en om het huis. Mensen, die niet in staat zijn zelf de klus te klaren en bovendien financieel niet bij machte zijn een beroep te doen op de reguliere beroepsgroep, aannemer, hovenier etc., kunnen in principe bij de klussendienst aankloppen. De klussen moeten in principe minder dan 3 uur duren. Aan de hand van een aanvraagformulier wordt door de coördinator  beoordeeld of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet en dus hulp van Het Gilde kan  worden verwacht. Het formulier kan worden aangevraagd en ingeleverd bij de Noaberpoort

Deze bevindt zich in het Gemeentehuis en is alleen ‘s ochtends te bereiken van 08.30 – 12.30 uur

Tegen een geringe vergoeding van € 10,00 per dagdeel wordt de klus dan geklaard. Deze dienst telt ongeveer 25 vrijwilligers. Samen met de bestuursleden is er één maal per twee maanden een coördinatorenoverleg.

Telefoon Noaberpoort: 053 – 573 45 89

Voor de coördinatoren binnen deze dienst zie Contacten

 

 

Comments are closed.