Gouden penning uitgereikt aan Johan ter Huurne tijdens 30-jarig bestaan ’t Gilde.

Op vrijdag 21 oktober jl. is het 30-jarig bestaan van Stichting ’t Gilde in de hobby-werkplaats aan de Industriestraat 51 te Haaksbergen gevierd. Voorafgaand aan de viering werd de najaarsvergadering voor alle vrijwilligers gehouden. Gememoreerd werd daarbij, dat in de loop der jaren de organisatie een forse groei heeft doorgemaakt en momenteel meer dan 60 vrijwilligers telt. ’t Gilde timmert aardig aan de weg met de onderdelen “hobby-werkplaats, klussendienst en repair-café”. De laatste jaren is extra aandacht besteed aan het houden van workshops, zowel op het gebied van houtbewerking als aan elektriciteit.

Tijdens de viering werd Johan ter Huurne met echtgenote in het zonnetje gezet. Johan nam afscheid als bestuurslid, maar blijft zich inzetten als coördinator van de klussendienst. Hij deed een beroep op de aanwezige vrijwilligers om meer vrijwilligers bij de klussendienst te krijgen. Deze oproep is ook bedoeld voor inwoners van Haaksbergen, die tijd over hebben en zich willen inzetten voor de Haaksbergse gemeenschap.

Als een verrassing waren vanuit het landelijk Gilde de heren Rob Hoekstra en Jan Damen aanwezig. Rob Hoekstra prees in een korte toespraak de verdiensten van Johan te Huurne en speldde hem de gouden erepenning van ’t landelijk gilde op. De daarbij behorende oorkonde werd onder toeziend oog van alle genodigden met een ontroerde blik in ontvangst genomen.

De viering werd nog even voortgezet met een drankje en een hapje in de hobby-werkplaats van ’t Gilde, eigendom van Dijkstra-Plastics, en waar wij met hun toestemming een goed geoutilleerde werkplek mogen hebben.